בניה ירוקה זוהי שיטת הבניה המיוחדת, הידידותית לסביבה והתכנון האחראי לטיפוח ושמירה על איכות הסביבה. בניה ירוקה הינו הביטוי המודרני והנפוץ ביותר כיום בעידן האדריכלות שמטרתו שימרת הסביבה ע”י שימוש בחומרי גלם איכותיים לסביבה כדי לחסוך באנרגיה, בחשמל ובמים.
היישום של בנייה ירוקה מתחיל מהתכנון של הבניין לפי סטנדרטים ותקנים חשובים הנקבעים בינלאומית ע”י מוסדות מוסמכים ומתמחים למדידת תאימות הבניין לסביבה שבה הוא ייבנה ואישורו כבניין ירוק. בנייה כזו יכולה להיות מסתמכת על חומרי גלם ראשוניים כמו מלט  שקיות חול או טכניקות מודרניות וטכנולוגיות חדישות לשמירה על האנרגיה, מיחזורה וייצורה ע”י השימוש המתקדם והמבוסס על אנרגיה סולארית, המים הקולחים, ומקורות אנרגיה מתחדשים.
תכנון של בניין ירוק כולל כמה שלבים חשובים שלפיהם מוקם ונבנה והם:

 • הגשת הפרוייקט – עם כל שלבי הבנייה וחומרי הגלם שישמשו את תהליך הבנייה. וכאן שלב זה חייב לקבל ניקוד ואישור של משרד איכות הסביבה.
 • הערכה- בשלב הזה נבדק אם הבניין עומד בקריטריונים של בנייה ירוקה ומהו הניקוד שקיבל התכנון.
 • התאמה- התאמת התכנון של הבניין לאופן ביצוע הבנייה בהתייחס לניקוד שקיבל.
 • שינויים- ביצוע שינויים ועדכונים בתכנון.
 • יישום- יישום הבנייה תוך כדי הקפדה על השימוש בחומרי הגלם לפי התכנון והשינויים שבוצעו.
 • בדיקת מומחים- בדיקה של הבניין ופיתוחו מול התכנון ע”י מומחי משרד איכות הסביבה.
 • דו”ח – נתינת דו”ח סופי של המעריך לבניין והערכתו לפי קריטריוני הבנייה הירוקה.
 • אישורים- אישור הבנייה והבניין באמצעות הוועדה המקצועית לבנייה ירוקה.
 • תעודה- אישור ותעודה לבנייה “בניין ירוק” המאשרת שהבניין כן הוא ידידותי לסביבה.
חשוב להדגיש כי הדגש על שמירה על איכות הסביבה בבנייה ירוקה בא לידי ביטוי לא רק בהקמת הפרויקט אלא לכל אורך הדרך; בבניינים הבנוים בבניה ירוקה,
בחירה בחברת ניהול ואחזקה הפעולת תוך שימת דגש לשמירה על איכות הסביבה היא טבעית ומתבקשת.

בשלבי תכנון של בנייה ירוקה, חייב שצוות מומחים מיוחד לבנייה ירוקה יבדוק ויבחון את כל הבניין, התכנון שלו והתאמתו לדרישות הבנייה הירוקה מהתכנון ועד ליישום.
תהליך הבנייה עצמו גם כן הוא כולל כמה שלבים חשובים כמו:

 • תכנון – תכנון הפרוייקט, הגדרתו, בחירת האתר, תכנון ומערך בנייה לטווח הארוך.
 • שימוש באנרגיה של הבניין- חישוב עלויות למחזור המים, ניהול העבודה, תכנון מעטפת הבניין (יסודות, ריצוף, וזיגוג), מערכות בניין ומערכות אנרגיה חילופית.
 • סביבת פנים החלל- האוויר ואיכותו, אור היום, בקרת רעש, תכנון חלל הפנים והנדסת אנוש בנוסף לשיקולים אחרים בתחומי בריאות ובטיחות.
 • בחירת מוצרים, חומרי בניין וגימור תוך כדי ניצול פסולת ומיחזורה כמו למשל פרגולות במרכז אשר יוצרו מחומרים ידיתותיים לסביבה
 • ניהול המים- חסיכה במים, שימוש במים לא לשתייה, ניקוז המים בצורה תקינה והשקיה תוך כדי חסיכה מירבית.
 • תחזוקה- תכנון התחזוקה ומעקב לאחר האכלוס והדיור.
 • השפעות- השפעת הבנייה על הסביבה העולמית והמקומית -HVAC (מערכות אוורור ומיזוג).

חשוב שכל אחד יבדוק ולוודא שחברת הבנייה עובדת לפי נוהלים ועקרונות הבנייה הירוקה ע”י צוות המומחים של משרד איכות הסביבה לפני הכניסה לבניין. צוות המומחים חייב להגיש את המסמכים הרלוונטיים של הבניין מול הוועדה המקצועית לבנייה ירוקה של מכון התקנים הישראלי והיא זו שבתורה מאשרת אם הוא בניין ירוק שעומד בקריטריונים לקבלת תעודה של “בניין ירוק”.
המטרה הגדולה והחשובה ביותר מבנייה ירוקה היא השמירה והשיפור של איכות המבנים והפחתת ההשפעה השלילית שלהם על הסביבה והמערכת האיקולוגית תוך כדי סיוע בהקמת פרוטוקולים להערכת הסביבה והאנרגיה, לכן חשוב מאד לנקוט ולהיעזר בעקרונות וכללים אקולוגיים הידועים ברמה הבינלאומית באמצעות בנייה ירוקה. ובכן, בנייה ירוקה באה כדי להפחית את ההשפעה השלילית של המבנים על הסביבה, העובדים בה והמתגוררים.

 

קראו עוד על מושגים בתחום הנדל”ן

קרן נאמנותעופר אלשיך | רכב למכירה